logo banka ledu

SI

EN

IZKORISTITE VSE KAR VAM LED PONUJA!

BANKE LEDU

Banka ledu kot akumulator cenejše hladilne energije

Kot že rečeno, banka ledu ni rešitev za vsak problem klimatizacije, je pa veliko objektov, kjer se vgradnja takšnega sistema povrne v zgolj nekaj letih.

Banka ledu prevzema funkcijo akumulatorja hladu. Hlad proizvajamo takrat, ko se nam to splača in ga koristimo, ko ga potrebujemo. Banka ledu ima lahko tudi številne druge funkcije. Najbolj pogosta je ta, da z njeno vgradnjo znižujemo konične električne obremenitev in da hlad proizvajamo takrat, ko je električna energija poceni. Poleg tega pa se banke ledu vgrajujejo tudi tam, kjer nastopajo nenadne in velike potrebe po hlajenju. Lep primer je mlekarska industrija, ko je potrebno celotno dnevno količino mleka shladiti v manj kot eni uri. Našo banko ledu lahko "spraznimo" v 45 minutah!

ikona trgovski centri

TRGOVSKI CENTRI

ikona hoteli

HOTELI

ikona industrija

INDUSTRIJA

Trgovski centri so enormen porabnik hladu. To gre pripisati predvsem velikim notranjim izvorom (luči), prav tako pa je ugodje strank ena prvih skrbi za vsakega upravljavca trgovskega centra.

Toplotna obremenitev povprečnega trgovskega centra precej paralelno sledi zunanji toplotni obremenitvi. Bolj kot je zunaj vroče, več je potrebe po hlajenju. To tudi močno vpliva na obremenitev električnega priključka, kar se seveda vidno pozna na položnici ob koncu meseca. Naš nadzorni sistem ILC
sledi maksimalnim dovoljenim obremenitvam in temu primerno
koristi razpoložljive in najcenejše
vire hladu.

Predvsem v obmorskih krajih, pa tudi drugod po celini, strošek hlajenja teh objektov močno sledi ali celo prehiteva stroške ogrevanja. Prav stroška električne priključne moči in električne energije, ki je potrošena za namen hlajenja predstavljata resno stroškovno postavko. Naj na tem mestu ne omenjamo, da je strošek prekomerne obremenitve električnega omrežja poglavje zase.

Zaradi dolgoletnih izkušenj na tem področju, energetske potrebe hotelov odlično poznamo. Banka ledu ima
v hotelskem objektu izreden učinek,
ob nezmanjšanem udobju pa so lahko hladilni agregati tudi do 50 % manjši. Najbolj zanimiva pa je izkušnja, da se v obstoječem hotelu vedno najde prostor za njeno vgradnjo.

Dobro in zanesljivo hlajenje je v industriji ključnega pomena. Potrebe po hlajenju se sicer močno razlikujejo od panoge do panoge a vendar je večini enako, da je od hlajenja velikokrat odvisna celotna proizvodnja.

Vsaka industrijska panoga ima svoje zahteve po hlajenju. Na primer farmacija večino hladu potroši za klimatizacijo proizvodnih in skladiščnih prostorov, potreba po hlajenju pa je precej enakomerno razdeljena preko celotnega dne. Na drugi strani pa avtomobilska industrija hlad koristi za hlajenje različnih orodij, zato je potreba po hlajenju nenadna in sunkovita. Vsaka industrija ima torej svoje potrebe in vsaka zahteva svojo rešitev.

Banka ledu kot varnostni element

Banke ledu niso le akumulatorji hladu. So lahko tudi varnostni elementi, ki hlad zagotavljajo ob izpadu električne energije.

Poznamo objekte, kjer je hlajenje 24/7 vitalnega pomena. Med te objekte nedvomno sodijo podatkovni centri, kjer lahko pride ob izpadu hlajenja do nepopravljive škode. Ustrezno dimenzionirana banka ledu lahko služi zniževanju koničnih obremenitev električnega omrežja, na drugi strani pa lahko predstavlja tudi nekajurno ali celo nekajdnevno akumulacijo hladu. Podobno občutljivi objekti so tudi bolnišnice in hladilnice. V obeh primerih je konstantno hlajenje nujno, saj lahko izpad negativno vpliva na zdravje ljudi ali pa ogrozi poslovanje družbe.

ikona podatkovni centri

PODATKOVNI CENTRI

ikona hladilnice

HLADILNICE

ikona bolnice

BOLNIŠNICE

Podatkovni centri (DC) sodijo med največje potrošnike hladu. Ne glede na TIER stopnjo DC ostaja zagotavljanje konstantnega hlajenja bistvena naloga. Z naraščanjem potrebe po zanesljivosti delovanja DC narašča tudi potreba po redundančnem hlajenju, ker pa tako z investicijskega kot tudi obratovalnega in vzdrževalnega vidika predstavlja enormen strošek. Banka ledu lahko sočasno deluje kot varnostni element, saj hlajenje zagotavlja tudi ob izpadu električnega omrežnega napajanja.

V sodobne podatkovne centre se vgrajuje kombinacijo “Turbocor” hladilnih agregatov z možnostjo izvajanja prostega hlajenja in predimenzioniranih bank ledu, ki služijo zniževanju električne priključne moči in pa nekajurni oz. celo nekajdnevni akumulaciji hladu v primeru izpada mrežnega napajanja.

Hladilnice delujejo 24/7 in morajo zagotavljati ustrezno hlajenje tudi takrat, ko zunanje temperature presežejo 35 °C. Pregrete strehe, kjer so nameščene zunanje enote hladilnega sistema se lahko segrejejo tudi preko 50 °C, kar znatno zniža izkoristek hladilnega sistema in močno vpliva na povečane stroške električne energije.

Banke ledu v hladilniškem sistemu služijo kot enote za podhladitev hladiva, t.i. “sub-cooling”. Led, ki ga proizvedemo ponoči, podnevi koristimo kot dodaten vir hladu, ki znatno izboljšuje izkoristek hladilnega sistema. Poleg tega je lahko banka ledu v izvedbi z ledenimi kroglami tudi vir hlajenja v primeru izpada električnega napajanja.

Bolnišnice so objekti, ki hlajenje potrebujejo preko celotnega leta, poleg tega pa si zaradi občutljivih programov ne morejo privoščiti njegovega izpada. Da to zagotovimo se v bolnišnice vgrajuje redundančne hladilne sisteme in redundančno agregatsko napajanje. Vse to je jasno povezano z visokimi investicijskimi in velikimi obratovalnimi ter vzdrževalnimi stroški.

Bolnišnica, kot velik porabnik hladu lahko odlično izkoristi potencial, ki ji ga ponuja banka ledu. Poleg znatne razbremenitve električnega omrežja in vidnega znižanja stroškov, zagotavlja banka ledu tudi varnost pri oskrbi s hladom v primeru izpada električnega napajanja.

Kaj je banka ledu in kakšni so njeni principi delovanja?

Banka ledu je velika in dobro izolirana posoda. V njej v ugodnih razmerah s pomočjo prilagojenega hladilnega agregata zamrznemo večjo količino vode, hlad pa koristimo takrat, ko ga potrebujemo. Banka ledu je lahko kapilarna ali v izvedbi z zaledenelimi kroglami.

Banka ledu že v osnovi zaseda precejšen prostor, zato je dobra banka ledu tista, ki jo je možno umestiti v neizkoriščen in nekvaliteten prostor. Takšne so banke ledu Fafco, saj so narejene po meri in se sestavijo na mestu vgradnje. Možno jih je vgraditi tudi skozi manjšo odprtino, zato se bo v vašem objektu vedno našel prostor zanje. Pomembno je tudi, da banka ledu enakomerno oddaja hlad in največ takrat, ko je to najbolj potrebno. Banke ledu z gostimi in vertikalnimi polietilenskimi kapilarami bodo tej nalogi vedno kos. Naše banke lahko opremimo tudi s “turbo” modulom, kar nam omogoča še bolj enakomerno oddajo hladu ves čas koriščenja banke ledu.

ikona notranje taljenje

NOTRANJE TALJENJE

ikona zunanje taljenje

ZUNANJE TALJENJE

ikona hibridno taljenje

HIBRIDNO TALJENJE

T.i. “Inside melt” oz. notranje taljenje je najbolj uporabljen način odvzema hladilne energije iz banke ledu. Da dosežemo želeni efekt je ključno, da je izmenjevalnik enakomerno razporejen preko celotne
banke ledu, kapilare pa morajo biti drobne
in med seboj na enakomerni in dovolj
majhni razdalji.

Pri metodi “Inside melt” skozi drobne kapilare vodimo podhlajeno mešanico etilen-glikola in vode ter na ta način zamrznemo vodo, ki se nahaja v izolirani posodi. Ko hlad potrebujemo, skozi kapilare spustimo ogreto mešanico, ki se vrača iz klimatizacijskega sistema in jo ob stiku
z ledeno vodo ustrezno pohladimo. Lastnost tega sistema je, da voda
v posodi ostaja vseskozi enaka in je nikoli ne zapušča.

Sistem “Outside melt” ali zunanje taljenje v osnovi izkorišča povsem enak princip za zaledenitev vode v posodi kot sistem
“Inside melt”, pri čemer se za hlajenje koristi ohlajena voda iz posode in ne
hladilna mešanica, ki potuje skozi kapilare. Hladilna mešanica služi izključno zaledenitvi vode v posodi.

Prednost takšnega sistema je ta, da lahko zaradi neposrednega koriščenja ledene vode v kratkem času oddamo veliko količino hladu. Slaba lastnost sistema pa je ta, da hladilna voda zapušča posodo in se v njo vrača, s tem pa v banko ledu prinaša tudi morebitne nečistoče. Ta sistem je pogosteje uporabljen v industriji, kjer se v različnih procesih nastajajo nenadne in sunkovite potrebe po hlajenju.

Hibridni sistem predstavlja kombinacijo predhodno opisanih sistemov “Inside melt« in »Outside melt”. V njem so združene vse prednosti obeh sistemov, kar nam omogoča oddajo celotnega shranjenega hladu v le
45 minutah!

Hibridni sistem se običajno uporablja v industriji, ki zaradi specifike svojih procesov potrebuje enkratno in enormno količino hladilne energije. Lep primer je mlekarska industrija, ko je potrebno zjutraj v manj kot 1 uri shladiti celotno dnevno količino mleka. V kolikor bi to želeli storiti s klasičnim hladilnim agregatom, bi za to potrebovali priključno električno moč nekaj MW. Z uporabo banke ledu celoten potreben hlad proizvedemo v 23 urah in ga nato oddamo v 1 uri. Tak hladilni sistem je lahko 24-krat manjši!

ikona twitter ikona facebook ikona deli