logo banka ledu

SI

EN

HLADILNI AGREGATI

Kako izbrati ustrezen hladilni agregat?

Ustrezen hladilni agregat je ključnega pomena za dobro delovanje banke ledu. Vaš obstoječi hladilni agregat novejše izvedbe je sicer možno prilagoditi za delovanje pri negativnih temperaturah, bo pa njegov učinek za okoli 15-20 % slabši od namensko grajenega hladilnega agregata Emicon. Nobena rešitev ni univerzalna, zato se je potrebno vsakega primera lotiti posebej.

Da bo hladilni sistem z banko ledu dosegel optimalen učinek je primerno izbrati hladilni agregat, ki je namensko grajen prav v ta namen. Predvsem pri negativnih temperaturah bo imel znatno večji izkoristek. V zakup je potrebno vzeti tudi, da se v hladilnem krogu uporablja mešanica etilen-glikola in vode, izmenjevalniki naj bodo zato prilagojeni. Hladilni agregat mora zagotavljati najmanj dvopodročno regulacijo. Naši hladilni agregati namenjeni za delovanje z bankami ledu imajo dodatno oznako “SP” in jih ni moč najti v spletnem katalogu. Pišite nam.

ikona zrak voda

ZRAK - VODA

ikona voda voda

VODA - VODA

ikona toplotne crpalke

TOPLOTNE ČRPALKE

V komercialnih aplikacijah se večinoma uporabljajo zračno hlajeni hladilni agregati. Gre za hvaležne in kompaktne naprave, ki večinoma dobro služijo svojemu namenu. Glavna pomanjkljivost zračno hlajenih hladilnih agregatov je ta, da zmorejo najmanj ravno takrat, ko se od njih pričakuje največ, to je v vročih poletnih popoldnevih.

Hladilni agregat namenjen za uporabo z banko ledu naj bo boljše kakovosti, naj ima zvezno regulacijo temperature hladilne vode in naj upošteva zadrževanje odvečnega hladiva. Zadnje čase se okoljsko ozaveščeni uporabniki vse bolj odločajo za vgradnjo naprav, ki kot hladilo uporabljajo propan (R290 - ODP=0, GWP=3).

Vodno hlajeni hladilni agregati se uporabljajo večinoma v industrijskih aplikacijah oz. tam, kjer je možno izkoristiti prednost takšnega stroja. Ti stroji imajo v kombinaciji z vodnimi stolpi običajno za okoli 10% boljši izkoristek kot njihovi zračno hlajeni bratje, v kombinaciji s podzemno vodo pa je lahko ta izkoristek tudi do 2-krat večji.

Tu priporočamo naprave z izredno visokimi izkoristki, tako pri negativnih kot pri pozitivnih temperaturah. Le tako bo stroj izrabil ves svoj potencial in ključno doprinesel k želenemu učinku celotnega sistema. Kjer je to možno je pametno preveriti možnost izrabe podzemne vode. Izkoristek takšne naprave je lahko EER=6,5!

Vsako napravo, ki je namenjena za delovanje v sistemu glikolnega kroga je možno dobaviti tudi kot toplotno črpalko. Še posebej je to zanimivo pri napravah, ki kot vir toplote koristijo podtalno vodo. Takšne naprave lahko proizvajajo ogrevno vodo do 60 °C, kar povsem zadošča za oskrbo večine porabnikov.

V primeru uporabe toplotne črpalke, ki za vir toplote koristi podzemno vodo je potrebno opozoriti, da se sezonsko obrača cikel delovanja naprave. Zaradi nevarnosti onesnaženja podtalnih vod je primerna samo uporaba naprav, ki to storijo z obratom hladilnega kroga s pomočjo 4-potnega ventila. Prilagojene toplotne črpalke zrak-voda delujejo enako kot običajne toplotne črpalke in imajo tudi podobne omejitve.

ikona twitter ikona facebook ikona deli